Pasivna ali nizkoenergijska hiša izrazito zmanjša stroške energije

pasivna-ali-nizkoenergijska-hisa

Pasivna ali nizkoenergijska hiša je hiša, ki je zgrajena na način, ki s pomočjo različnih metod in mehanizmov zelo občutno doseže zmanjšanje energijskih stroškov. To so stroški, ki nastanejo zaradi ogrevanja in hlajenja prostorov, ogrevanja vode in ostalih energijsko potratnih postopkov. Razen velike prizanesljivosti do stanovalčeve denarnice, so tovrstne hiše zelo priljubljene tudi zaradi nekaterih drugih stvari, ki so dandanes zelo pomembne: bistveno zmanjšanje ogljičnega odtisa zaradi odsotnosti uporabe fosilnih goriv, uporaba popolnoma naravnih materialov, ki pripomorejo k boljšemu počutju znotraj hiše in avtomatizirana regulacija toplote ter svežega zraka.

pasivna-ali-nizkoenergijska-hisa-varcnost

Nizkoenergijska in pasivna gradnja zmanjšata tudi ogljični odtis

Nizkoenergijska in pasivna gradnja nista le učinkoviti pri zmanjševanju energijskih stroškov, ampak pripomoreta tudi k izrazitemu zmanjševanju toplogrednih izpustov, ki jih povzročajo fosilna goriva. To je zelo pomemben korak k ogljični nevtralnosti, ki je dolgoročni pogoj za uspešno ohranitev planeta, kot ga poznamo.

Daleč največji razlog za visoke izpuste toplogrednih plinov pa predstavljajo fosilna goriva, ki pa so na žalost še vedno glavni vir energije za večino nepremičnin na svetu. Ravno zato je vedno več gradbenih podjetij zapriseženih k temu, da razvijajo inovacije v smeri energijske nevtralnosti, hkrati pa energijsko nevtralne metode gradnje približajo širši javnosti, da bodo te dostopne vsem in tako postale standard pri gradnji.

 

Pasivna ali nizkoenergijska hiša: kako je poraba zmanjšana?

Pasivna ali nizkoenergijska hiša zmanjšano porabo energije doseže z več različnih načinov, ki se začnejo že pri zasnovi, nadaljujejo z gradnjo in končajo z integriranjem nekaterih sistemov, ki mnogo bolj učinkovito izkoriščajo obnovljive vire energije, kot sistemi z uporabo fosilnih goriv. Pri zasnovi je potrebno upoštevati lego hiše na način, da je ta prisojna in tako kar se da učinkovito izkoristi neposredno sončno energijo. Tako se mora energetska učinkovitost pri hiši začeti že pri tlorisu na tak način, da je ta čim bolj enostaven in omogoča zelo dobro zračenje prostorov, zaradi katerega se energija ne zgubi, prostori pa vseeno zagotavljajo pravšnje količine kisika za zdravo in udobno življenje.

Pri gradnji je nato zelo pomembno, da so uporabljeni sami naravni materiali, ki vplivajo na učinkovito toplotno izolacijo, ki jo mora imeti pasivna ali nizkoenergijska hiša. Pri tem gre za toplotne izolacijske plošče, ki zagotavljajo dober fazni zamik, kar v praksi pomeni zmanjšanje temperaturnega nihanja v notranjih prostorih pri velikem temperaturnem nihanju izven notranjih prostorov. Te plošče morajo vsebovati naravne materiale, katerih vlakna so učinkoviti temperaturni izolatorji, kar v tem primeru lahko pomeni celuloza, les, kokos, lan in konoplja, eden izmed najpogosteje uporabljenih materialov pa je kamena volna.

nizkoenergijska-in-pasivna-gradnja

Prav tako je pri gradnji zelo pomembno, da se ustrezni materiali uporabljajo tudi glede na lego, pri čemer je na južno stran hiše za največjo učinkovitost potrebno nastaviti največ steklenih površin. Tako bo notranjost hiše najboljše ogrevana s pomočjo sončne svetlobe.

Na koncu sledi še zadnji del postopka, ki zagotovi maksimalno energijsko učinkovitost hiše, kar pa se doseže z uporabo naprav, ki predstavljajo alternative grelnim sistemom na fosilna goriva in ostalih energetsko potratnih sanitarnih naprav. To vključuje toplotne črpalke, rekuperatorje zraka, strešne solarne panele, sisteme za nabiranje meteorne vode in hranilnik električne energije. Ti inovativni sistemi dandanes predstavljajo najboljše možne elemente za zagotovitev energetsko varčne hiše. Ob njih pa za varnost in udobje poskrbijo še nekateri drugi sistemi, kot so sistem za avtomatsko uravnavanje zraka in toplote ter protipotresni sistem.

 

Subvencije za nizkoenergijske hiše: kako dostopne so?

Subvencije za nizkoenergijske hiše so finančna spodbuda, ki jo vlada Republike Slovenije vsakoletno nameni za tiste, ki želijo svoje domovanje preurediti tako, da bo to energijsko čim bolj varčno in da bo ogljiči odtis njihovega bivanja čim manjši. Te so na voljo v dveh različnih oblikah:

– nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (99SUB9): nanaša se na naložbo v ogrevanje starejših stavb, ki lahko znaša do 20% upravičenih stroškov. V to spada vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe in zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

– nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe (SNES): nanaša se na gradnjo, celotno obnovitev stavbe na raven skoraj nič-energijske stavbe ali nakupa stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj-nič energijski večstanovanjski stavbi. Na ta razpis se je v preteklih letih prijavilo zelo veliko število ljudi, na žalost pa je pred kratkim Eko sklad RS prijave na tovrstne subvencije za nizkoenergijske hiše zaprl.

subvencije-za-nizkoenergijske-hise

Nizkoenergijska in pasivna gradnja – gradnja zelene prihodnosti

Nizkoenergijska in pasivna gradnja je definitivno način gradnje nepremičnin prihodnosti, s pomočjo katere bo človeštvo najbolje izkoristilo vse dane obnovljive vire, ki so na voljo. Subvencije za nizkoenergijske hiše zaenkrat omogočajo sorazmerno finančno pomoč pri doseganju tega cilja, vendar pa bodo zaradi strmo naraščajoče priljubljenosti tudi te stvar preteklosti. Pasivna ali nizkoenergijska hiša je tako trenutno največji možni korak k zmanjševanju stroškov energije in dolgoročnem ohranjevanju okolja.

Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Gradnja in nepremičnine Nizkoenergijska in pasivna hiša

Nizkoenergijska in pasivna gradnja – debelina izolacije šteje

Nizkoenergijska in pasivna gradnja je ustvarjena za sodoben življenjski slog. Pasivne montažne hiše so energetsko varčne in izdelane iz zdravju prijaznih obnovljivih virov. So zračno zatesnjene in zagotavljajo nizko porabo energije pri hlajenju, ogrevanju, zračenju in razvlaževanju. Pasivna nizkoenergijska hiša omogoča bivanje brez klasičnih načinov ogrevanja ali ohlajanja. Skoraj ničenergijske hiše Marles so zasnovane tako, […]

Read More